Právní podmínky

Právní podmínky


Právní podmínky

Prosím, pečlivě si přečtěte tyto podmínky, než začnete používat webový server společnosti AHASWARE s.r.o. (dále jen „AHASWARE“). Používání tohoto webového serveru znamená, že souhlasíte s těmito Právními podmínkami (dále jen „Podmínky“). Jestliže s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento webový server (dále jen „server“).

Používání webového serveru.
Společnost AHASWARE vám dává oprávnění prohlížet a načítat materiály z tohoto serveru výhradně pro vaše osobní, nikoli komerční použití a to za předpokladu, že zachováte všechna autorská a jiná vlastnická práva, která se váží k materiálům, a to i ve všech kopiích. Používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti AHASWARE. Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití těchto materiálů může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů.
Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Odkazy na jiné webové servery.
Odkazy na webové servery uvádíme pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opouštíte server naší společnosti. Společnost AHASWARE nemá vliv a není zodpovědná za žádný z webových serverů třetích stran, jejich obsah, ani za ochranu soukromí, která je na nich uplatňována. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti.
Materiály poskytované na tomto serveru jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Společnost AHASWARE dále neručí za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém serveru, a může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru. Materiály na tomto webovém serveru nemusí být aktuální a společnost AHASWARE se nezavazuje, že bude materiály na serveru aktualizovat.
Společnost AHASWARE, její dodavatelé nebo jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webového serveru.

Obecná ustanovení.
Tyto podmínky mohou být příležitostně aktualizovány. V takovém případě se změní také datum poslední aktualizace.

Kontakty
Společnost AHASWARE uvítá veškeré připomínky v souvislosti s těmito Podmínkami. Kontaktujte nás e-mailem nebo poštou.

Ahasware.cz – právní podmínky použití serveru společnosti AHASWARE s.r.o. Praha 2004

 

Poslední aktualizace: 9. července 2004


Zpět